STOWARZYSZENIE 3T - Tożsamość | Talent | Technologia

MISJA STOWARZYSZENIA NOWY SĄCZ 3

POWRÓT

Nowy Sącz 3T. / Tożsamość, Talent, Technologia i ….. /

 

Jakakolwiek analiza potencjału Nowego Sącza pokazuje, że miasto z oczywistymi tradycjami i dziełami pokoleń na drodze historycznego rozwoju jest jednak tylko jednym z wielu, średniej wielkości miast w Polsce. Miastem z typowymi dla niego kompetencjami rodzącymi niebezpieczeństwo dryfowania w przestrzeni rozwojowych, którymi przewodzą i wyznaczają kierunki aglomeracje / tutaj Kraków/. Czy choć w części Nowy Sącz, może decydować odważnie o własnym miejscu w tym wymagającym otoczeniu?

Uważamy, że prócz oczywistych problemów i bolączek rozwiązań infrastrukturalnych, społecznych, potrzebna jest na nowo rewizja strategii miasta i jego rozwoju w kontekście rewolucji technologicznej w świecie, przemodelowania relacji społecznych i wyzwań dla tego typu miast, które mają i powinny mieć swój sens egzystencjonalny widoczny zwłaszcza przez młode pokolenie. Nie można przejść koło tego obojętnie nie dopatrując się szansy na tworzenie dynamicznego, nowoczesnego, otwartego miejsca dla życia ludzi. Ludzi młodych, którzy z niezależnego wyboru podejmą decyzję na związanie się z Nowym Sączem, będą budować żywą tkankę miasta, co miało wiele razy miejsce w historii Nowego Sącza po trudnych okresach stagnacji wynikających z uwarunkowań bądź zdarzeń gospodarczych i politycznych.

Jednym z podstawowych elementów rozwoju, który na pewno w jakichkolwiek rekombinacjach nowej wizji i strategii miasta będzie miał miejsce jest kreatywność lub bardziej właściwie kapitał kreatywny. Stowarzyszenie Nowy Sącz 3T będzie dążyło do propagowania idei budowy kapitału kreatywnego w mieście.  Budowa kapitału kreatywnego nie jest procesem łatwym.

To proces który musi się zacząć w naszych myśleniu i analizach, to proces długofalowy ale konieczny w formowaniu fundamentów świadomości nowoczesnego polis, tworzącego przez ludzi budujących wartość gospodarczą dzięki swojej kreatywności.

Co to jest kreatywność?

Wiele odpowiedzi można znaleźć w opracowaniach, natomiast pewnym jest, że jest to proces twórczy, odkrywczy wielu dziedzin życia – trudny ale nadający sens naszym działaniom a dla miasta będący dźwignią rozwoju.

Opracowania socjologiczne wskazują na trzy narzędzia społeczno-gospodarcze potrzebne do konstruowania kreatywności: Tożsamość, Talent, Technologia – 3T. Spróbujmy to opisać.

TOŻSAMOŚĆ.  Ludzie wykorzystujący swoją kreatywność są ludźmi otwartymi i osadzonymi w bogactwie tradycji i osiągnieć pokoleń. Postawa ta przejawia się w relacjach międzyludzkich, zasadach współpracy i zaufaniu. Z kapitałem tym łączy się tożsamość ludzi najczęściej stymulowana w procesach zbiorowego uczenia się oraz współpraca oparta na sieci. Zakresy identyfikowania się z bogactwem tożsamości jest różne i chodzi tutaj również o idee otwartości na różnych płaszczyznach. Nasze Stowarzyszenie definiuje tożsamość nie jako zamknietą społeczność lokalną ale również otwartość na istniejące ale różniące się środowiska społeczne i polityczne, możliwość wyrażenia swojego stanowiska, swobodny przepływ myśli i idei, dyskusja jako podstawa wymiany nawet, zdawałoby się, nierealnych pomysłów. Takim stymulatorem powinno być w zasadzie miasto i jego instytucje jako naturalna płaszczyzna, gdzie przecinają się wszystkie lokalne środowiska i idee samorządowe a miasto formułuje kreatywność i tak jest postrzegane przez środowiska kreatywne. Stowarzyszenie niezależnie od jakichkolwiek czynników, chce w tym procesie aktywnie uczestniczyć.

TALENT. Ludzie kreatywni skupiają się w takich miejscach, które są ośrodkami kreatywności. Nowy styl życia preferuje: indywidualizm, samookreślenie, akceptację postaw i pragnienie bogatych, wielowymiarowych doznań. Ludzie mieszają pracę ze stylem życia, aby zbudować własną tożsamość jako ludzie kreatywni. Każdy człowiek posiada określone talenty i nie ma żadnych barier aby je wykorzystywać i stymulować. Talenty mające wpływ na tworzenie się klasy kreatywnej to zawody używające w swojej pracy myślenia kreatywnego, innowacyjnego np: inżynierowie, lekarze, architekci, ekonomiści ale też artyści, aktorzy, muzycy i dziennikarze, dalej rzemieślnicy, kreatywni humaniści np. nauczyciele. To również inne środowiska zawodowe wykorzystujące w swoich działaniach indywidualizm i nowe rozwiązania chociażby bazujące na tradycji. I w końcu to wysoki poziom edukacji zorientowany na otwartość i różne idee i połączony z lokalną i nie tylko lokalną gospodarką zwłaszcza wysokich technologii.

TECHNOLOGIA. Rozwój miast związany jest z funkcjonowaniem firm wykorzystujących wysokie technologie. Chodzi tu raczej o zawansowanie technologiczne firm i usług z różnych branż w których istotną rolę odgrywa otwarcie się na rozwiązania High-Tech. To również warunki infrastruktury miasta, smart city, w którym funkcjonuje klasa kreatywna. Tutaj również występują warunki gdzie ludzie otwarci na idee będą chcieli się związać i osiedlić. To szeroka oferta zdrowego trybu życia, rozrywki i wolnego spędzania czasu oraz  wysoki stan środowiska naturalnego i efektywności energetycznej.

WNIOSKI. Miasto kreatywne, to miasto otwarte budowane na fundamentach własnej tożsamości, bogate w ludzi z talentami, zorientowane na wykorzystanie innowacyjności i wysokich technologii. Dzisiaj Nowy Sącz jest miastem zbyt zamkniętym, podzielonym politycznie, niewykorzystującym dostatecznie potencjał społeczny i nie stymulujący kreatywności. Jeżeli niewiele się zmieni, będzie to skutkowało dalszą marginalizacją, zaściankowością, wyborem prostych ale często słabych rozwiązań i powolnym marginesowaniem życia gospodarczego. W efekcie sprawi to ostateczny odpływ klasy kreatywnej do aglomeracji, która ma zawsze łatwiejszą naturalną pozycję rozwojową.

Katalog narzędzi społeczno-gospodarczych służących tworzeniu klasy kreatywnej nie jest zamknięty i warto podjąć dyskusję nad dodatkowymi elementami rozwoju miasta, co powinno nastąpić w momencie zainicjowania działań w obszarach wyżej wymienionych. Dlatego budujmy fundamenty wielkiego, nowoczesnego miasta dziś, ale wyobraźmy go sobie za kilkanaście lat do przodu.

To właśnie jest Nowy Sącz 3T (Tożsamość, Talent, Technologia i …).

Budujmy fundamenty wielkiego, nowoczesnego miasta dziś,

ale wyobraźmy go sobie za kilkanaście lat do przodu.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI mailowo LUB PRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Stowarzyszenie NOWY SĄCZ 3T

KRS 0000818808

NIP 7343578104

REGON 385128397

NR KONTA 23 1870 1045 2083 1069 2962 0001

biuro@nowysacz3t.pl

ul. Darowskiej 10 33-300 Nowy Sącz

Nowy Sącz 3T

@NowySacz3T

@NowySacz3T