AKTYKUŁY

ZOBACZ WSZYSTKIE

08.12.2021

PŁACZ i PŁAĆ

W październiku głosami radnych Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej została przegłosowana propozycja prezydenta Ludomira Handzla o obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. nowych stawkach odbieranych śmieci. Daje to ponad 300% podwyżki dla przedsiębiorców!!! Przypomnijmy: dotychczasowa stawka wynosiła 6,33 zł za 120 l worek, natomiast nowa obowiązująca od 01 stycznia 2022 r. stawka będzie wynosiła 24 zł za 120 l worek.

CZYTAJ WIĘCEJ

04.04.2021

CZYM JEST TOŻSAMOŚĆ?

Podejmując refleksję nad zagadnieniem tożsamości należy uświadomić sobie na początku tych rozważań  wielowątkowość znaczeniową tego pojęcia która powoduje pewną trudność jej zdefiniowaniu. Istota tożsamości występuje w dwóch najważniejszych dla człowieka relacjach które sprowadzają się do stosunku do siebie samego oraz relacji z innymi ludźmi, a więc do zarazem do kultury i tradycji.

CZYTAJ WIĘCEJ

04.04.2021

TALENT NIE JEDNO MA IMIĘ

Można się długo i namiętnie spierać czy „talent” powinien być na szczycie piramidy, jak chcą twórcy Stowarzyszenia 3T, czy też jej fundamentem, na którym budują się dwa tak różne, z różnych filozofii pojęcia: „tożsamość” i „technologia”. To taka sytuacja, w której nie będzie zwycięzcy. Każdy z adwersarzy zgromadzi równie długą listę ważkich argumentów w analizie S(W)O(T) przemawiających za jego stanowiskiem. Finał: remis!

CZYTAJ WIĘCEJ

04.04.2021

MOSTY

Most jest przedłużeniem drogi, budowlą umożliwiającą pokonanie tą drogą przeszkód terenowych. Zwykle dotyczy to przeszkód wodnych jak rzeka ale mosty buduje się także ponad wąwozami, torami kolejowymi albo drogami i wtedy nazywamy je wiaduktami. Mosty zbudowane ponad terenami zabudowanymi to estakady.

CZYTAJ WIĘCEJ
Strony
1

Budujmy fundamenty wielkiego, nowoczesnego miasta dziś,

ale wyobraźmy go sobie za kilkanaście lat do przodu.

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI mailowo LUB PRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Stowarzyszenie NOWY SĄCZ 3T

KRS 0000818808

NIP 7343578104

REGON 385128397

NR KONTA 23 1870 1045 2083 1069 2962 0001

biuro@nowysacz3t.pl

ul. Darowskiej 10 33-300 Nowy Sącz

Nowy Sącz 3T

@NowySacz3T

@NowySacz3T